Autor:
• Čtvrtek, 17. dubna 2008

Nejnovější čísla věstníku Společnosti Anny Pammrové ke stažení ve formátu pdf zde:

Věstník č. 52 (leden 2011)

Věstník č. 51 (obálka) (červen 2010)

Věstník č.50 (listopad 2009)

Věstník č.49 (červen 2009)

Věstník č.48 (březen 2009)

Věstník č. 47 (prosinec 2008)

Věstník č. 46 (září 2008)

Věstník č. 45 (červen 2008)

Věstník č. 43 – 44 (duben 2008)

K informování všech členů a příznivců, zejména těch, kteří se z důvodu vzdálenějšího bydliště nemohou pravidelně zúčastňovat našich akcí, slouží věstník. Každoročně vycházejí tři nebo čtyři čísla, Kromě textu jsou součástí každého čísla ilustrace některého z našich výtvarníků (Stanislav Bělík, Pavel Adamec, Lidmila Dohnalová, Věra Bortlíková)

Věstník č.36 – červen 2006

 • Jiří Kuběna a SAP (přátelství v datech)
 • Rozhovor s A. Blažejovskou (přetisk z časopisu Host)
 • P. Holman: O. Březina a dhammapadam

Věstník č.35 – březen 2006

 • vzpomínky na R. Korotvovou, zakládající členku SAP
 • přetisk recenze D. Kaprálové: Život je vyzařováním
 • ukázky z korespondence A.P. s Pavlou Moudrou

Věstník č.34 – prosinec 2005

 • ohlasy na vydání knihy Anna Pammrová – životopis
 • výběr z dopisů A.P. Almě Křemenové ( Lumír Kuchař,1969)

Věstník č.33 – srpen 2005

 • rozloučení s jazykovědcem, historikem a vlastivědcem PhDr. Karlem Ficem

Věstník č.32 – červen 2005

 • Zadáno pro Ferdinanda Höfera
  90. narozeniny čestného předsedy Společnosti O. Březiny
 • Zadáno pro Petra Holmana
  ohlasy na jeho přednášku v Tišnově

Věstník č. 31 – březen 2005

 • Než se vydáme na jih
  seznámení s s osobností a tvorbou básníka a publicisty M. Doležala a malíře J. Štourače
 • Paměti z minulého století
  Vyšly vzpomínky J. K. Zamazala nejen na Telč
 • Studentský život je poezie…
  Vzpomínky Václava Jebavého na Telč v dopisech spolužákům

Věstník č. 30 – prosinec 2004

 • Seznámení s vydáním korespondence O. Březiny edičně zpracované dr. P. Holmanem
  ohlasy z tisku
  V. Urbánková: Letní univerzita
  ( První nahlédnutí do souborného vydání korespondence O.B.)


Věstník č. 29 – září 2004

 • Trojí (blaho)přání
  Setkání s jubilanty J.Lacinou, P. Adamcem a S.Bělíkem
 • Životopis Anny Pammrové
  Celkové informace o chystaném vydání biografie Almy Křemenové

Věstník č. 28 – červen 2004

 • Krajem A.Pammrové a O. Březiny v doprovodu jejich vzpomínek
  reportážní črta o zájezdu do Jinošova, Tasova a Jasenice
  Mé vzpomínky na O. Březinu ( rozhlasová vzpomínka A.P. z roku 1934)
  Tři jinošovská zastavení ( z dopisů O. Březiny A.P. v letech 1889 – 1905)

Věstník č.27 – březen 2004

 • 75. výročí úmrtí Otokara Březiny a Jaroměřice
  bilanční úvodník týkající se spolupráce se Společností O.Březiny
  anketa : Anna Pammrová jako zdroj poznání O. Březiny
Rubrika: Věstník
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.