Životopisný místopis Anny Pammrové

(1860 – 1945)
 
1860 narozena 29.června v myslivně Bažantnice u Kralic
1861 Rodina Pammrových se stěhuje na Kozínek, zde se téhož roku narodí její sestra Leopoldina, v  roce 1863 Eleonora a v roce 1865 Antonie
1865 Po Vánocích otec odváží  Annu do Jasenice ke kmotře a kmotrovi Novákovým
1868 – 1869 Pammrovi žijí na Vlčím kopci, Anna stále v Jasenici, u přísné a necitlivé kmotry citově strádá
1869 – 1881 Pammrovi bydlí v myslivně v Březníku, Anna se učí anglicky a francouzsky, rodiče navštěvuje dvakrát do roka
1872 Poprvé a naposled navštíví Prahu
1873 S pěstouny jede na světovou výstavu do Vídně
1875 Kmotrou poslána na roční vzdělávací pobyt ve Znojmě (šití, hra na klavír, zdokonalení v němčině)
1876 Stěhuje se s Novákovými do Náměště
1880 Po odmítnutí kmotrou dohodnutého sňatku odchází od pěstounů a odjíždí do Vídně, kde pracuje jako   vychovatelka ve šlechtických rodinách
1882 Seznamuje se s Leopoldem Stögrem
1883 Ve Vídni absolvuje kurz pěstounek a pobývá na statku Stögrovy rodiny v Tyrolích
1884 V Linci se jí narodí dcera Alma, sňatek se Stögrem odmítá
1885 Vrací se s dítětem k rodičům do Jinošova, živí se výukou jazyků v bohatých rodinách
1887 Do Jinošova přichází na své první učitelské místo Václav Jebavý, Anna a její sestra Eleonora se s ním setkávají
1888 Václav Jebavý odchází do Nové Říše, na podzim mu Anna píše dopis a začíná jejich vzájemná korespondence
1890 – 1891 Pammrová se seznamuje s mysliveckým mládencem Františkem Krohem a narodí se jí syn František
1893 Na naléhání rodičů svatba s Krohem v Hartvíkovicích, manželé bydlí v myslivně v Sedleci, později na Kozínku
1896 Kroh je  přeložen do fořtovny u Žďárce na Tišnovsku, manželé již nesdílejí společnou domácnost, obnovení korespondence s Otokarem Březinou
1899 Pammrová dokončuje stavbu dřevěného obydlí na vlastním pozemku nad řekou Bobrůvkou u Ždárce, v létě se tam s oběma dětmi stěhuje
1899 – 1945 Žije stále na tomto místě, píše a překládá, v roce 1922 si nechá postavit zděný domek, umírá 19. září 1945