Archív pro kategorii ◊ Naše sdružení ◊

Autor:
• Středa, 16. listopadu 2022

Společnost Anny Pammrové, z. s. (SAP) je občanské sdružení se sídlem v Tišnově, které si klade za cíl zpřístupňování odkazu života a díla Anny Pammrové , která prožila podstatnou část svého života ve Žďárci u Tišnova.

Neoficiálně Společnost vznikla koncem roku 1994, pravidelná činnost začala v roce 1995. Podnětem k jejímu vzniku byly ohlasy na vydání knihy Vlasty Urbánkové Navštivte mne s podzimem (s podtitulem Anna Pammrová a lidé kolem ní). Dalším podnětem byla existence a činnost Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a rady vlastivědce pana Mazáče z Doubravníku.

vyrocka

Předsedkyní a hlavní duší SAP byla po dlouhou dobu Vlasta Urbánková, bývalá středoškolská profesorka češtiny, spisovatelka a obětavá organizátorka. Od roku 2012 převzala funkci předsedkyně Helena Pernicová a p. Urbánková zastává funkci čestné předsedkyně. Členy Společnosti byli zejména v počátcích pamětníci Anny Pammrové, učitelé a vlastivědci, ale i nakladatelští pracovníci a literární odborníci. Později se přidávali další zájemci z Tišnova, Brna i širšího okolí. Všem je společný vztah ke kulturnímu dědictví, k přírodě a regionu a k životu stranou účelově pragmatických a spotřebních trendů.

Po celou dobu existence vydáváme Věstník (obvykle dvě čísla ročně), kde členy i další zájemce informujeme o připravovaných i uskutečněných akcích a seznamujeme je s výsledky badatelské práce týkající se Anny Pammrové.