Anna Pammrová: Cestou k zářnému cíli (2. vydání)

 • Tišnov, Sursum 2017
 • Edičně připravila Helena Pernicová, doslov Zuzana Ticháčková

Vlasta Urbánková: Navštivte mne s podzimem (2. vydání)

 • Tišnov, Sursum 2016

Anna Pammrová: Dopisy (dopisy rodině Havlových)

 • Společnost Anny Pammrové 2009
 • Edičně připravil Ladislav Soldán

Alma Křemenová: Anna Pammrová – životopis

 • Tišnov, Sursum 2005
 • Editor Petr Holman, doslov V. Urbánková, ilustrace P. Adamec

Anna Pammrová: Antieva

 • Tišnov, Sursum 2003
 • Doslov J. Kuběna, ilustrace P. Adamec, ediční poznámka J. Bednářová

Anna Pammrová: Divočinu slov mi nech…

 • Brno, Vetus Via 2000
 • Edičně připravil a doslov napsal Jiří Kuběna

Vlasta Urbánková: Zářivá samota – Tišnovsko v osudu Anny Pammrové a jejích přátel

 • Tišnov, Společnost Anny Pammrové 1998

Vlasta Urbánková: Navštivte mne s podzimem – Anna Pammrová a lidé kolem ní

 • Tišnov, nakladatelství Borek 1994

 

Starší, dnes již nedostupné práce:

Anna Pammrová: Zrcadlo duše

 • Brno 1945

Anna Pammrová: Odezva z lůna stvoření

 •  Brno 1937

Anna Pammrová: Zápisky nečitelné.

 • Brno 1936

Anna Pammrová: Cestou k zářnému cíli.

 • Klatovy 1925

Anna Pammrová: O mateřství a pamateřství. Podivné úvahy Anny Pammrové.

 • Klatovy 1919

Anna Pammrová: Alfa. Embryonální pokus o řešení ženské otázky

 • Klatovy 1917
Diplomové práce, studie a články o Anně Pammrové:

Radka Cacková: Osobnost Anny Pammrové a její dopisy rodině Havlových.

 • Diplomová práce, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
  Brno 1996.

Klára Dvořáková: Svět osamělé spisovatelky. Osobnost Anny Pammrové v korespondenci s Pavlou Moudrou.

 • Diplomová práce, Historický ústav Filosofické fakulty Jihočeské univerzity,
  České Budějovice 2006

Zuzana Ticháčková: Filozofický text a metafora u Anny Pammrové

 • Diplomová práce, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2008

Petr Holman: Březina očima Pammrové, in: Jiří Gabriel – Jaromír Kubíček (edd.). Nad meditacemi věků.

 • Sborník k 110. výročí narození Josefa Kratochvíla,
  Brno 1992, s. 123 – 139.

Petr Holman: Březina v dopisech Anně Pammrové Marii Ježkové

 • Česká literatura 40. 1992, č.4, s.393 – 409.

Petr Holman (ed.): Otokar Březina – Korespondence I (1884 – 1908), II (1909 – 1929)

 • Brno 2004.

Bohumil Jiroušek: Anna Pammrová a český feminismus na přelomu 19. a 20. století, in: Kristina Kaiserová – Ivan Martinovský (edd.),

 • Umění a veřejnost v 19. století,
  Plzeň 1996, s 137 – 142.

Josef Karola : Poselství Antievy. Fragmenty tvorby Anny Pammrové.

 • 1995

Alma Křemenová (ed. Petr Holman): Anna Pammrová – životopis.

 • Tišnov 2005

Lumír Kuchař (ed.): Žena s duší lesa. Výbor z dopisů Anny Pammrové Eleonoře Pammrové -Pohorské.

 • Třebíč 1970.

Lumír Kuchař (ed.): Z dopisů Anny Pammrové neteři Almě,

 • in: Vlastivědná ročenka okresního archivu Blansko 4, 1969, s.89 – 93.

Anna Pammrová (ed. Ivan Havel): Dopisy.

 • 1983 – samizdat.

Anna Pammrová (ed. Jitka Bednářová): Antieva,

 • Tišnov 2003.

Bohuslav Pernica: Dvě ženy.

 • Mladá Boleslav 1942

Bohuslav Pernica: Otokar Březina intimní – Anna Pammrová.

 • Mladá Boleslav 1947

Bohuslav Pernica: Přítelkyně Básníka.

 • Mladá Boleslav 1942.

Vlasta Urbánková: Navštivte mne s podzimem. Anna Pammrová a lidé kolem ní

 • Tišnov 1994.

Vlasta Urbánková: Zářivá samota. Tišnovsko v osudu Anny Pammrové a jejích přátel.

 • Tišnov 1998.