Archív pro kategorii ◊ Aktuality ◊

Autor:
• Pátek, 05. května 2023

Na setkání v úterý 18. dubna 2023 jsme si připomněli osobnost a tvorbu tišnovského malíře Karla Formánka (1907 – 1992), který byl ve 30. letech blízkým přítelem Anny Pammrové a společně vytvořili a vydali publikaci Odezva z lůna stvoření.

S tímto vzácným soukromým tiskem jsme se díky zápůjčce z Podhoráckého muzea v Předklášteří mohli i přímo seznámit a prohlédnout si ho.

Autor:
• Čtvrtek, 16. března 2023

Milí přátelé,

zveme Vás na seznámení s jednou z částí cyklu Vzdorné dopisy Jakuba Demla sestaveného editorkou Danielou Iwashitou.

Dozvíme se, jakým způsobem básník vystupoval na záchranu památné topolové aleje z Jinošova do Náměště i jiných stromů a čím byl jeho vztah ke stromům a přírodě celkově motivován.

Setkání se koná v úterý 21. března 2023 v 16.30 v zadní části kavárny Coffein v Tišnově.

Autor:
• Pátek, 13. ledna 2023

Věstník č. 76 ke stažení

Autor:
• Pátek, 13. ledna 2023

Zveme 4. 2. 2023 v 16 hodin na odpoledne věnované významné české filozofce narozené v Tišnově. Jejím hlavním tématem byla problematika lidských práv a svobody.

Autor:
• Úterý, 01. listopadu 2022

Stanislav Bělík a jeho řeka Svratka

                       sobota 13. listopadu 2022 ve 14 hod. v Kavárně u kina v Tišnově
                                    (Brněnská ulice, vchod vedle vstupu do kina)

Doubravnický malíř Stanislav Bělík (29. 10 1919 – 3. 10. 2022) se v posledních desetiletích svého života věnoval cyklu zachycujícímu krajinu podél řeky Svratky. Zhlédneme film Tišnovské televize dokumentující jeho vznik a budeme sdílet naše osobní vzpomínky na nejstaršího člena SAP.

Autor:
• Pondělí, 12. září 2022

Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy Vcházení do krajinomalby v Podhoráckém muzeu, kterou nás provede její spoluautorka  Hana Fadingerová.

Obrazně vejít budeme moci například do vedut malíře 19. století Františka Richtera, do maleb známých krajinářů Josefa Jambora, Aloise Kalvody, Aloise Lukáška nebo Bobeše Svobody, který maloval mohelenskou hadcovou step, krajinu Tišnovska pak můžeme prožít prostřednictvím obrazů zdejších rodáků Zdenky a Emanuela Ranných. Všechny obrazy jsou doplněny fotografickou a textovou dokumentací, která zachycuje proměnu místa a jeho stav v současné době

Sejdeme se ve středu 22. září 2022 v 10 hodin u vchodu do muzea

Autor:
• Pondělí, 18. července 2022

Věstník č.75 ke stažení

Autor:
• Neděle, 15. května 2022
Autor:
• Pondělí, 11. dubna 2022

Zveme Vás na klubové setkání SAP s tématem

Annina vize obce nového života

úterý 19. dubna 2022 v 15.30 v Kavárně u kina v Tišnově
(Brněnská ulice, vchod vedle vstupu do kina)

Anna Pammrová po několik let promýšlela vybudování tzv. reformní kolonie, v níž by její členové žili pospolitě v práci, která není břemenem a útlakem, a v pozitivním vztahu k sobě navzájem i k okolí. Psala o tom svým přátelům i do dobových časopisů.

Autor:
• Čtvrtek, 13. ledna 2022

Věstník č.74 ke stažení