Archív pro kategorii ◊ Činnost ◊

Autor:
• Středa, 16. listopadu 2022

Základem naší činnosti jsou literární setkání a besedynávštěvy tematicky spjatých výstav a literární exkurze. Všechny naše akce jsou určeny nejen členům, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Věnujeme se také publikační a badatelské činnosti. V prvním období existence SAP bylo velmi důležité vydávání knih Vlasty Urbánkové (Navštivte mě s podzimem – 1994, Zářivá samota – 1998) zpřístupňujících osobnost AP a zachycujících vzpomínky pamětníků, později první vydání rukopisného fragmentu A. Pammrové s titulem Antieva a vydání životopisu Anny Pammrové, rovněž z rukopisu, jehož autorkou je Alma Křemenová. V roce 2017 jsme v novém vydání a edici zpřístupnili knižní esej A. Pammrová s názvem Cestou k zářnému cíli.

Při badatelské práci jsme několikrát navštívili literární archiv Památníku národního písemnictví, kde jsou uloženy dopisy Anny Pammrové Otokaru Březinovi, a navázali jsme spolupráci s odborníky z Ústavu české literatury AV ČR vedoucí k připravovanému vydání těchto veřejnosti dosud neznámých dopisů.

V letech 2018–2022 jsme se konzultačně podíleli na vzniku dvou divadelních her o Anně Pammrové (Antieva – divadlo Masopust Praha, režie Anna Davidová; Pammrová/Březina – Divadlo Husa na provázku, režie Jan Frič).

Spolupracujeme se Společností Otokara Březiny a Společností Františka Bílka, na místní úrovni jsou našimi partnery nakladatelství Sursum v Tišnově a Podhorácké muzeum v Předklášteří.