Autor:
• Neděle, 27. března 2011

Milí přátelé,

jsme rádi, že naše pozvání na literární besedu přijala sympatická paní

Ing. Věra Mikulášková,

významná osobnost, která zásadně ovlivnila naši kulturní scénu, zejména brněnskou. Spojila svůj život s       televizí, rozhlasem, ale především s básníkem Oldřichem Mikuláškem. V současné době spolupracuje s        paní doc. Alenou Blažejovskou v pořadu Zelný rynk.

Setkání se uskuteční v sobotu 9. dubna 2011 ve 1400 hod. v Městské knihovně v Tišnově.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Výbor Společnosti Anny Pammrové

Rubrika: Aktuality
Zanechte komentář