Autor:
• Neděle, 06. listopadu 2011

Milí přátelé,

zveme vás na výroční zasedání Společnosti Anny Pammrové, které se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2011 ve 14:00 hod. v nově otevřeném Muzeu města Tišnova v Müllerově domě. Program tohoto setkání bude tradiční, zpráva o hospodářské situaci, zpráva o stavu Společnosti a přátelské setkání členů Společnosti.

(Od nádraží ČD ulicí Janáčkovou, na horní křižovatce zabočit doleva na ulici Jungmannovu a pokračovat k Müllerovu domu.)

Zveme všechny členy k hojné účasti.

Výbor Společnosti Anny Pammrové

Rubrika: Aktuality
Zanechte komentář