Autor:
• Úterý, 20. září 2016
Společnost Anny Pammrové připravila druhé, přepracované a doplněné vydání zásadní knihy Vlasty Urbánkové Navštivte mne s podzimem – Anna Pammrová a lidé kolem ní.

Edičně připravila Helena Pernicová, obálka Pavel Adamec, obsáhlá dokumentární fotopříloha.
Vydalo nakladatelství Sursum Tišnov, cena 250 Kč.
Rubrika: Aktuality
Zanechte komentář