Autor:
• Neděle, 10. května 2009

Milí přátelé,

srdečně vás zveme na tradiční jarní zájezd.

Na hrad Bítov za Jiřím Kuběnou po 10 letech

Zájezd se uskuteční v sobotu 30. května 2009. Odjezd v 8 hod. od nádraží ČD v Tišnově.

Trasa zájezdu: pojedeme přes Velkou Bíteš, Jinošov, Náměšť nad Oslavou, Dalešice do Příložan u Jaroměřic, kde bude po 9. hod. prohlídka Rolnického muzea manželů Kopečkových. V 10 hod. Jaroměřice nad Rokytnou – Muzeum Otokara Březiny, hřbitov, zahrada zámku, oběd. Po obědě přes Moravské Budějovice na hrad Bítov (beseda z Jiřím Kuběnou, prohlídka hradu). Cesta zpět event. kolem hradu Corštejna, přes Oslnovice (přestěhovaná secesní kaple z Král. Pole), kolem zámku Uherčice (není otevřen), přes Jaroměřice, Hrotovice, Dukovany (pohled na elektrárnu), Mohelno, Březník, Kralice nad Oslavou do Jinošova. V Jinošově cca 1 hod. setkání s panem Josefem Pěnčíkem spojené s prohlídkou hřbitova, školy, domu (působiště O. Březiny). Zastávka u Jinošovské myslivny. Návrat do Tišnova do 19,30 hod. k odjezdům vlaků. Délka trasy cca 210 – 220 km.

Závazné přihlášky k zájezdu jsou podmíněny nevratnou zálohou 100,- Kč, kterou můžete předem zaplatit v Městské knihovně v Tišnově u Martiny Čížkové, nebo kontakt na telefonu prof. Vlasty Urbánkové (549 424 787) po 21. hodině.

Zveme k hojné účasti

Výbor Společnosti Anny Pammrové

Rubrika: Aktuality
Zanechte komentář