Autor:
• Úterý, 15. února 2011

Společnost Anny Pammrové, o.s. a MZK Brno

Vás zvou na výstavu

Krajiny života Anny Pammrové

ve fotografiích

Milady Škárové

Výstava je umístěna v 1. poschodí Moravské zemské knihovny na Kounicově ulici a můžete
ji navštívit v době od 3. do 28. února 2011. Ve čtvrtek 17. února v 17 hodin se uskuteční
setkání a beseda s autorkou.

Rubrika: Aktuality
Zanechte komentář