Autor:
• Čtvrtek, 18. ledna 2024

Věstník č. 78 ke stažení

Autor:
• Středa, 17. ledna 2024

Zveme Vás do Podhoráckého muzea v Předklášteří na výstavu Karel Krejčí, Oldřich Rosenbaum: přátelství, osudy, výtvarná tvorba, která po dlouhé době prezentuje tvorbu dvou tišnovských malířů 1. poloviny 20. století, které spojovalo přátelství a působení na tišnovském gymnáziu a jsou součástí kulturních dějin našeho města.

Sejdeme se ve čtvrtek 25. ledna 2024 v 10 hodin v muzeu, je možné jet i autobusem z Tišnova.

Výstavou nás provede její autorka Hana Fadingerová.

Autor:
• Úterý, 28. listopadu 2023

Po delší době se nám otevřela možnost prezentace pammrovského tématu v Mahenově památníku v Brně. V rámci komponovaného večera „Historie žen“ v sobotu 2. prosince 2023 přednese Helena Pernicová přednášku „Obraz ženství v myšlenkovém světě Anny Pammrové“. 

https://www.kjm.cz/akce/mesic-zenske-historie-slavnostni-komponovany-vecer-na-tema-historie-zen

Srdečně Vás zveme k účasti.

Autor:
• Úterý, 28. listopadu 2023

Na výroční schůzi SAP, konané v sobotu 25. listopadu 2023, jsme také blahopřáli k významnému životnímu jubileu ing. Václavu Zábršovi, našemu dlouholetému místopředsedovi a jednomu ze zakládajících členů Společnosti Anny Pammrové. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a sil k pokračování jeho badatelské vlastivědné činnosti.

Autor:
• Pondělí, 13. listopadu 2023

V sobotu 25. listopadu 2023 se ve 14 hodin sejdeme v kavárně Coffein v Tišnově na pravidelné členské schůzi.

Na programu bude volba nového výboru SAP, přehled činnosti v uplynulém roce a hudební vystoupení Petra Kopejsky, předsedy Společnosti Otokara Březiny.

Autor:
• Středa, 25. října 2023

Upozorňujeme na dvě zajímavé výstavy v prostorách MZK.

První seznamuje s knihovnou Otokara Březiny a druhá nese název Josef Florian ve fondu Moravské zemské knihovny. Obě je možné si prohlédnout do 22. prosince 2023.

Autor:
• Neděle, 15. října 2023

Všem našim členům a příznivcům se zármutkem oznamujeme, že ve středu 11. října 2023 náhle zemřela paní Vlasta Urbánková, zakladatelka a emeritní předsedkyně Společnosti Anny Pammrové, bylo jí 87 let.

Poslední rozloučení s paní profesorkou  se uskuteční ve čtvrtek 19. října ve 14 hodin ve smuteční síni města Tišnova.

Autor:
• Pátek, 15. září 2023

V úterý 26. září 2023 společně navštívíme výstavu Básník obrazu Max  Švabinský a literární inspirace v prostorách Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.

Po komentovaná prohlídce výstavy je pro zájemce možná navazující prohlídka celého areálu bývalého benediktinského kláštera, zejména cenné klášterní knihovny, nebo návštěva některé z dalších výstav. Společná cesta vlakem v 9.29 z Tišnova, 10.09 z Brna. Návrat kolem třetí hodiny. Akci pořádáme společně s Městskou knihovnou Tišnov.

Autor:
• Středa, 12. července 2023

Věstník č. 77 ke stažení

Autor:
• Pondělí, 05. června 2023

Milí přátelé,

zveme Vás na klubové setkání, které se bude konat konat v úterý 20. června 2023 v 16.30 v zadní části kavárny Coffein v Tišnově.

Svou pozornost zaměříme na Zdenku Braunerovou (1858 – 1934), ženu, která šla důsledně za svým předurčením a stala se první českou profesionální malířkou a grafičkou. Její život a postoje byly inspirativní pro řadu současníků a také pro spisovatele Františka Kožíka, který jí věnoval román Na křídle větrného mlýna (s pokračováním Neklidné babí léto)

Román vyšel poprvé v roce 1977 (a dočkal se řady dalších vydání)  –  možná jste ho už dříve četli nebo ho máte doma a rádi si ho připomenete. V druhé části naší schůzky se o něm chystácme společně hovořit, sdílet naše čtenářské zážitky.