Autor:
• Pátek, 13. ledna 2023

Věstník č. 76 ke stažení

Autor:
• Pátek, 13. ledna 2023

Zveme 4. 2. 2023 v 16 hodin na odpoledne věnované významné české filozofce narozené v Tišnově. Jejím hlavním tématem byla problematika lidských práv a svobody.

Autor:
• Středa, 16. listopadu 2022

Základem naší činnosti jsou literární setkání a besedynávštěvy tematicky spjatých výstav a literární exkurze. Všechny naše akce jsou určeny nejen členům, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Věnujeme se také publikační a badatelské činnosti. V prvním období existence SAP bylo velmi důležité vydávání knih Vlasty Urbánkové (Navštivte mě s podzimem – 1994, Zářivá samota – 1998) zpřístupňujících osobnost AP a zachycujících vzpomínky pamětníků, později první vydání rukopisného fragmentu A. Pammrové s titulem Antieva a vydání životopisu Anny Pammrové, rovněž z rukopisu, jehož autorkou je Alma Křemenová. V roce 2017 jsme v novém vydání a edici zpřístupnili knižní esej A. Pammrová s názvem Cestou k zářnému cíli.

Při badatelské práci jsme několikrát navštívili literární archiv Památníku národního písemnictví, kde jsou uloženy dopisy Anny Pammrové Otokaru Březinovi, a navázali jsme spolupráci s odborníky z Ústavu české literatury AV ČR vedoucí k připravovanému vydání těchto veřejnosti dosud neznámých dopisů.

V letech 2018–2022 jsme se konzultačně podíleli na vzniku dvou divadelních her o Anně Pammrové (Antieva – divadlo Masopust Praha, režie Anna Davidová; Pammrová/Březina – Divadlo Husa na provázku, režie Jan Frič).

Spolupracujeme se Společností Otokara Březiny a Společností Františka Bílka, na místní úrovni jsou našimi partnery nakladatelství Sursum v Tišnově a Podhorácké muzeum v Předklášteří.

Autor:
• Středa, 16. listopadu 2022

Společnost Anny Pammrové, z. s. (SAP) je občanské sdružení se sídlem v Tišnově, které si klade za cíl zpřístupňování odkazu života a díla Anny Pammrové , která prožila podstatnou část svého života ve Žďárci u Tišnova.

Neoficiálně Společnost vznikla koncem roku 1994, pravidelná činnost začala v roce 1995. Podnětem k jejímu vzniku byly ohlasy na vydání knihy Vlasty Urbánkové Navštivte mne s podzimem (s podtitulem Anna Pammrová a lidé kolem ní). Dalším podnětem byla existence a činnost Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a rady vlastivědce pana Mazáče z Doubravníku.

vyrocka

Předsedkyní a hlavní duší SAP byla po dlouhou dobu Vlasta Urbánková, bývalá středoškolská profesorka češtiny, spisovatelka a obětavá organizátorka. Od roku 2012 převzala funkci předsedkyně Helena Pernicová a p. Urbánková zastává funkci čestné předsedkyně. Členy Společnosti byli zejména v počátcích pamětníci Anny Pammrové, učitelé a vlastivědci, ale i nakladatelští pracovníci a literární odborníci. Později se přidávali další zájemci z Tišnova, Brna i širšího okolí. Všem je společný vztah ke kulturnímu dědictví, k přírodě a regionu a k životu stranou účelově pragmatických a spotřebních trendů.

Po celou dobu existence vydáváme Věstník (obvykle dvě čísla ročně), kde členy i další zájemce informujeme o připravovaných i uskutečněných akcích a seznamujeme je s výsledky badatelské práce týkající se Anny Pammrové.

 

Autor:
• Úterý, 01. listopadu 2022

Stanislav Bělík a jeho řeka Svratka

                       sobota 13. listopadu 2022 ve 14 hod. v Kavárně u kina v Tišnově
                                    (Brněnská ulice, vchod vedle vstupu do kina)

Doubravnický malíř Stanislav Bělík (29. 10 1919 – 3. 10. 2022) se v posledních desetiletích svého života věnoval cyklu zachycujícímu krajinu podél řeky Svratky. Zhlédneme film Tišnovské televize dokumentující jeho vznik a budeme sdílet naše osobní vzpomínky na nejstaršího člena SAP.

Autor:
• Pondělí, 12. září 2022

Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy Vcházení do krajinomalby v Podhoráckém muzeu, kterou nás provede její spoluautorka  Hana Fadingerová.

Obrazně vejít budeme moci například do vedut malíře 19. století Františka Richtera, do maleb známých krajinářů Josefa Jambora, Aloise Kalvody, Aloise Lukáška nebo Bobeše Svobody, který maloval mohelenskou hadcovou step, krajinu Tišnovska pak můžeme prožít prostřednictvím obrazů zdejších rodáků Zdenky a Emanuela Ranných. Všechny obrazy jsou doplněny fotografickou a textovou dokumentací, která zachycuje proměnu místa a jeho stav v současné době

Sejdeme se ve středu 22. září 2022 v 10 hodin u vchodu do muzea

Autor:
• Pondělí, 18. července 2022

Věstník č.75 ke stažení

Autor:
• Neděle, 15. května 2022
Autor:
• Pondělí, 11. dubna 2022

Zveme Vás na klubové setkání SAP s tématem

Annina vize obce nového života

úterý 19. dubna 2022 v 15.30 v Kavárně u kina v Tišnově
(Brněnská ulice, vchod vedle vstupu do kina)

Anna Pammrová po několik let promýšlela vybudování tzv. reformní kolonie, v níž by její členové žili pospolitě v práci, která není břemenem a útlakem, a v pozitivním vztahu k sobě navzájem i k okolí. Psala o tom svým přátelům i do dobových časopisů.

Autor:
• Čtvrtek, 13. ledna 2022

Věstník č.74 ke stažení