Životopisný místopis Anny Pammrové

(1860 – 1945)
 
1860 narozena 29.června v myslivně Bažantnice u Kralic
1961 rodina Pammrových se stěhuje na Kozínek, zde se téhož roku narodila Leopoldina, 1863 Eleonora, 1865 Antonie
1865 po Vánocích odváží otec Annu do Jasenice k manželům Novákovým
1868 – 1869 Pammrovi žijí na Vlčím kopci, Anna stále v Jasenici
1869 – 1881 Pammrovi bydleli v myslivně v Březníku, Anna se učí anglicky a francouzsky, rodiče navštěvovala dvakrát do roka
1872 první a poslední návštěva Prahy
1873 s pěstouny navštívila světovou výstavu ve Vídni
1875 roční pobyt ve Znojmě – šití, hra na klavír, zdokonalení v němčině
1876 stěhuje se s Novákovými do Náměště
1880 odchod od pěstounů po odmítnutí dohodnutého sňatku s Rajmundem Domanským; odjezd do Vídně – vychovatelka ve šlechtických rodinách
1882 seznámení s Leopoldem Stögrem
1883 absolvovala ve Vídni kurz pěstounek, zřejmě na popud sestry Eleonory, téhož roku pobývá na statku L. Stögra v Tyrolích
1884 narození dcery Almy v Linci, stalo se v rodině Stögrových přátel
1885 návrat s dítětem na Moravu, Pammrovi žijí již čtvrtým rokem v Jinošově
1887 do Jinošova přichází na první učitelské místo Václav Jebavý
1889 rok po jeho odchodu do Nové Říše začíná vzájemná korespondence
1891 narození syna Františka Kroha
1893 svatba s Františkem Krohem v Hartvíkovicích, manželé se stěhují do myslivny v Sedleci
1894 – 1895 druhý pobyt Pammrové v myslivně na Kozínku (součást hospodářského dvora), žije zde s Krohem a oběma dětmi
1896 Krohovo přeložení na poslední místo do víckovské fořtovny u Žďárce, manželé nesdílejí společnou domácnost, obnovení korespondence s Otokarem Březinou
1897 Kroh opouští víckovskou fořtovnu, stěhuje se do vlastního příbytku
1899 dokončena stavba dřevěného obydlí na vlastním pozemku Pammrové nad řekou Bobrůvkou u Ždárce, v létě se sem stěhuje s oběma dětmi
1899 – 1945 žije na tomto místě, kde si nechala r. 1922 postavit zděný domek, umírá 19. září 1945