Autor:
• Středa, 05. Září 2018

Od června probíhají přípravy nastudování původní divadelní hry inspirované životem a dílem Anny Pammrové. S celým inscenačním týmem divadla Masopust jsme se setkali na jedné z prvních zkoušek a také na jejich prázdninovém soustředění u Žďárce.

Autor:
• Úterý, 10. Červenec 2018

Věstník č. 67 ke stažení

Autor:
• Sobota, 26. Květen 2018

V sobotu 19. května 2018 jsme se opět vydali na místa spojená s dětstvím a mládím A. Pammrové.

Navštívili jsme Březník, kde jsme si prohlédli románský kostel Nanebevzetí Panny Marie a viděli jsme bývalou myslivnu, pak jsme vystoupili na Kozínek, kde Anna strávila s rodiči a sestrami několik šťastných let, a nakonec se přesunuli k tajemnému Glorietu na Vlčím kopci.

Autor:
• Pondělí, 19. Březen 2018

sobota  24. března  2018 ve 14 hodin v kavárně Laskala na Klášterské ulici v Tišnově

Eva Prchalová je absolventkou oboru herectví na JAMU, autorkou  úspěšných knih pro děti. Jako dramatička spolupracuje s několika pražskými divadly a v současné době píše divadelní hru o Anně Pammrové, která bude na podzim inscenována souborem Masopust v Divadle Na zábradlí.

Autor:
• Pondělí, 12. Březen 2018

V pátek 9. 3. 2018 jsme společně navštívili výstavu „Václav Hynek Mach – sochař nové republiky“ v Podhoráckém muzeu v Předkláštěří.  Jedná se o první soubornou výstavu tohoto polozapomenutého tvůrce, který je však dodnes spojen s výzdobou mnoha veřejných budov v Brně (poliklinika Zahradníkova, bývalá Univerzitní knihovna aj.) a sochařskými realizacemi v Brně i jeho okolí. Ke konci života bydlel ve Štěpánovicích, obci s mimořádným soustředěním výtvarných umělc

Autor:
• Pondělí, 08. Leden 2018

Věstník č.66 ke stažení

Autor:
• Čtvrtek, 07. Prosinec 2017

Milí přátelé,

zveme Vás na výroční schůzi SAP spojenou stejně jako v minulém roce s předvánočním setkáním, na kterém si připomenene osobnost významného regionálního vlastivědce L. Mazáče, od jehož úmrtí uplynulo letos dvacet let.

Sejdeme se v sobotu 16. 12. ve 14 hodin v přednáškovém sále tišnovské knihovny, kde se od 16 hodin bude následně konat uvedení knihy „Josef Jambor – tišnovská sbírka“, na které jsme všichni srdečně zváni.

Autor:
• Čtvrtek, 07. Září 2017

Společnost Anny Pammrové a nakladatelství Sursum vás s radostí zvou na 

uvedení knihy Anny Pammrové

Cestou k zářnému cíli

Kniha je čtenářsky přístupným a inspirativním vhledem do světa filozofie a životních postojů Anny Pammrové a vychází nově po více než 90 letech od  prvního vydání.

Součástí slavnostního odpoledne bude koncertní vystoupení skupiny Žalozpěv.

Městská knihovna Tišnov – 1. patro,

Sobota 16září 2017, 15 hodin

Autor:
• Pondělí, 17. Červenec 2017

Věstník č.65 ke stažení

Autor:
• Čtvrtek, 20. Duben 2017

Zrození básníka 

O inspiračních zdrojích ústících v básnickou výpověď Otokara Březiny bude hovořit Vlasta Urbánková, verše ze sbírky Tajemné dálky přednese Kryštof Bartoš.

Galerie Diana Tišnov, 28. 4. 2017, 17 hodin